สมเด็จพระพุฒาจารย์โต จากสำเนาต้นฉบับฟิล์มกระจก

ขนาด 8×10 นิ้ว
– พร้อมกรอบ ภาพละ 4,000 บาท
– ภาพที่ถูกบูรณะ ราคาภาพละ 5,000 บาท
– ครบเซ็ต พร้อมกรอบ 3ภาพ 12,000 บาท
ขนาด 12×16 นิ้ว
– พร้อมกรอบ ภาพละ 12,000 บาท
– ครบเซ็ต พร้อมกรอบ 3ภาพ 35,000 บาท

เดิมทีเจ้าของเพียงแค่ต้องการนำฟิล์มกระจกเก่าซึ่งเป็นภาพของสมเด็จโตฯ มาทำการบูรณะกับทางห้องภาพบุญตาเท่านั้น ทันทีที่ได้เห็นภาพ ชาติฉกาจทราบทันที ว่านี่คือผลงานของ ฟรานซิส จิตร ช่างภาพท่านแรกในประเทศไทย ที่ถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ฯ โดยเจ้าของนำกระจกมาเพียง 3 แผ่นและนั่นนับเป็นภาพถ่ายดั้งเดิมของสมเด็จโตฯ ที่มีเพียง 3 ภาพบนโลกเท่านั้น ดังจะปรากฎได้ว่าภาพของสมเด็จโตที่เผยแพร่อยู่ก่อนหน้านับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพขนาดเต็มชุดนี้ และพระพุทธรูปของสมเด็จโตฯ หลายๆ องค์ในประเทศไทยก็ล้วนสร้างขึ้นจากต้นฉบับฟิล์มกระจกชุดนี้ทั้งสิ้น

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺมฺรํสี) พระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัชสมัยรัตนโกสินทร์ ท่านเริ่มบวชตั้งแต่ยังคงสมณะเป็นเพียงสามเณร และไม่เคยศึกออกจากเส้นทางของพระพุทธศาสนาเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
สมเด็จโตฯ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้คนนับแต่ยังเป็นเพียงสามเณร นับตั้งแต่รัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ​ ท่านเป็นพระที่ไม่ถือเอาความนิยมใดเป็นที่ตั้ง โดยดูได้จากประวัติที่ไม่เคยเข้ารับการสอบชั้นเปรียญธรรมเลยทั้งสิ้น จากบันทึกพบว่าถึงแม้จะได้รับพระราชทานชั้นยศเป็นพระราชาคณะในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็กลับปฏิเสธที่จะรับชั้นยศดังกล่าว ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้ออกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ศาสนาจนได้รับการยอมรับจากคนไทยโดยทั่ว ทั้งยังสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่ไว้มากมาย อันเป็นหลักฐานการยอมรับของผู้คนในท้องถิ่นที่พำนักนั้นๆ และยังได้จัดทำวัตถุมงคลให้ผู้คนได้บูชา อันได้แก่ “พระสมเด็จวัดระฆังฯ” ที่ผู้คนยังคงนับถือถึงปัจจุบัน และมีราคาหลายล้านบาทต่อองค์ โดยหลังจากได้ทำการบูรณะสำเนาฟิล์มต้นฉบับจนสำเร็จ เจ้าของเดิมเลือกที่จะมอบฟิล์มกระจกชุดดังกล่าวเอาไว้ให้ห้องภาพบุญตาได้เผยแพร่ภาพของสมเด็จโตฯ แก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อไป โดยหลังจากได้รับมอบฯ

ชาติฉกาจได้นำฟิล์มดังกล่าว เข้ารับการปลุกเสกจาก พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังฯองค์ปัจจุบัน (เจ้าคุณเที่ยง) โดยระหว่างพิธีกรรมได้รับความสนใจจากพระลูกศิษย์ในวัดเป็นอย่างยิ่ง โดยกล่าวได้ว่า “ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับสมเด็จโตฯ ได้มากที่สุด” ภาพเต็มเนื้อหาของสมเด็จโต พรฺมรํสี ทั้ง 3 ภาพ อัดจากฟิล์มกระจกต้นฉบับตั้งแต่สมัยท่านยังคงมีชีวิตอยู่ ถ่ายโดยฟรานซิสจิตร ช่างภาพในพระราชสำนักท่านแรก อัดขยายด้วยกรรมวิธีดังเดิมลงบนกระดาษภาพคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ต่อผู้เลื่อมใสศรัทธา และให้สามารถคงอยู่ในสายตาไปได้อีกนาน

Scroll Up