รัชกาลที่ 5 จากฟิล์มเซลลูลอยด์

ขนาด 8×10 นิ้ว พร้อมกรอบ ราคา 5,500 บาท
ขนาด 20×24 นิ้ว พร้อมกรอบ ราคา 40,000 บาท

จากกลุ่มประมูลวัตถุโบราณระดับชาติ ที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักสะสมทั่วโลก พื้นที่ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าถึง แต่ต้องแสดงถึงหลักฐานทางรายได้ก่อน ชาติฉกาจ ได้พบกับของล้ำค่า ฟิล์มภาพขนาด 5 x 7 นิ้ว สภาพกรอบ แตก และเต็มไปด้วยรอยยับย่น พลิกดูอีกด้านพบคราบปรอทเงินชัดเจน สันนิษฐานว่าอายุเกิน 100 ปี ไม่สามารถนำมาอัดขยายได้แน่นอน แต่เมื่อเพ่งดูเนื้อหาในภาพ แม้เพียงเลือนราง กลับพบเป็นภาพบุคคลที่ชาวไทยคุ้นตาเป็นอย่างดี

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมพระปรมาภิไธยที่เขียนจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยเทคนิคโบราณ คือภาพที่ปรากฎอยู่บนฟิล์มเซลลูลอยด์แผ่นนั้น ทันทีที่ทราบชาติฉกาจคิดอยู่นาน เพราะราคาประมูลนั้นนับว่าเป็นต้นทุนสินค้าที่สูงที่สุดในชีวิต และคิดว่าคงไม่มีชิ้นไหนสูงเท่า แต่ท้ายที่สุดก็เป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ เพราะไม่ต้องการให้ภาพถูกเก็บอยู่เพียงภายในคลังของนักสะสมจึงเลือกที่จะนำพาประวัติศาสตร์กลับคืนสู่บ้านเกิด เป็นภาระหนักอึ้งอีกชิ้นหนึ่งของชาติฉกาจเพราะเพียงแต่เลือกกระทำการใดที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญก็พร้อมจะสลายสิ้น ชาติฉกาจใช้ความรู้ทั้งชีวิต และศึกษาเพิ่มอีกเป็นเวลากว่าสองปี นับตั้งแต่ได้รับแผ่นฟิล์มจนพบวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ภาพพร้อมปรากฎต่อสายตาของผู้คนที่รักประวัติศาสตร์

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระปรมาภิไธยจากฝีพระหัตถ์ บนฟิล์มโบราณภายใต้รัชสมัยของพระองค์ผ่านกรรมวิถีอัดภาพแบบดั้งเดิมด้วยมือ เพื่อให้ปรากฎในรูปแบบความสวยงามสูงสุดอยู่บนฝาบ้านของผู้เป็นเจ้าของไปอีกนาน

Scroll Up