รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช

ขนาด 8×10 นิ้ว พร้อมกรอบ ราคา 5,500 บาท
ขนาด 20×24 นิ้ว พร้อมกรอบ ราคา 40,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด และครองราชยาวนานที่สุดในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างมากยิ่งนับครั้งไม่ถ้วน อันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความรักจากประชาชนมากยิ่ง เมื่อครั้งยังคงรัชสมัย ทรงผนวช เป็นหนึ่งในภาพที่หาชมได้ยากที่สุดอันเนื่องจากการเป็นภาพที่อยู่ในอริยาบท ส่วนพระองค์มิใช่ การปรากฎต่อสาธารณะดังเช่นภาพอื่น ๆ

และถ่ายด้วยฟิล์มกระจกแบบเปียก ซึ่งเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมที่สมัยนั้นก็ยากยิ่งที่จะนำมาเผยแพร่ ชาติฉกาจ เลือกที่จะนำเสนอภาพนี้ด้วยความเทิดทูนสูงสุด ผ่านกรรมวิธีการอัดขยายด้วยมือแบบดั้งเดิม และตั้งใจอัดขยายให้ได้สูงสุดถึงขนาด 20 x 24 นิ้ว และยังพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อให้ทุกภาพปรากฎแววตาของพระองค์ผ่านแว่นกันแดดอย่างเด่นชัด

Scroll Up