ห้องภาพบุญตา

จากเดิมคือห้องเก็บขยะ ห้องไร้ค่าที่สุดในองค์กร กลายเป็นห้องที่มีค่ามาหาศาลที่สุด ขนาดเท่าเดิมแต่มูลค่าต่างจากเดิม สิ่งที่ภูมิใจมากจากห้องขยะนี้คือผลงานที่ออกไป เป็นสิ่งที่คนนำขึ้นหิ้งพระ กราบไหว้บูชาตลอดกาล ผมได้เเนวคิดจากเรื่อง บัว 4 เหล่าที่เราคุ้นเคย การพัฒนาตัวเองอย่างเสมอ ดอกบัวที่บานสวยพร้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าล้วนเกิดมาจากโคลนตมที่เน่าเหม็น สิ่งที่จะทำให้เราสูงจากเดิมได้มีสิ่งเดียวคือ “ปัญญา” เมื่อขัดเกลาจิต ให้ตามองเห็นได้เราจะหลุดพ้นจากความฉาบฉวยแห่งเปลือกนอก สู่แก่นแห่งปัญญา

Scroll Up